BIOGRAFI

Amy Berg 1917 - 2000
Amy Berg 1917 - 2000

Et langt liv i kunstens tjeneste

 

Amy Berg var en norsk kunstnersjel og verdensborger hvis karriere strakk seg over 60 år. Hun ble tidlig klar over at hun ønsket å ha kunsten som yrke, og holdt i 1937 sin første utstilling i hjembyen Ålesund, kun 20 år gammel.

Amy utdannet seg først på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo under Karl Høgberg og Per Krogh, men fortsatte med malerutdannelse ved Statens Kunstakademi, med professorene Axel Revold og Jean Heiberg. I 1949 dro hun til Paris der hun ble invitert til å begynne på l’Academie André Lhote av den berømte franske maleren og kunstteoretikeren selv. Hun studerte også ved Stanley William Hayters Atelier 17 der hun lærte å lage grafikk. Hennes hovedmedium var oljemalerier og akvareller, men hun laget også mange grafiske arbeider; litografier og etsninger.

I Paris traff hun også sin mann, den amerikanske forfatteren og journalisten Robert Rigby, og flyttet rundt i verden med han. Amy og Robert fikk to sønner, Leif Christian og Michael Frederick, som nå bor i USA.

I 1960 flyttet hun med sin familie til Menton på Côte d’Azur, den franske middelhavskysten. De intense middelhavsfargene ble mer tydelig i hennes bilder etter de mange oppholdene i Sør-Frankrike og senere Spania (Madrid og Mallorca). Etterhvert skulle familien også ha lengre opphold i Italia, Spania, Sveits og New York, og ved University of Minnesota tok Amy en Masters Degree in Fine Arts – Applied Arts Education. Tidlig på 60-tallet drev Amy Berg i noen år en kunstskole i Ålesund, og hadde blant annet Ørnulf Opdahl som elev – en av våre mest betydningsfulle kunstnere i dag.

Amy Berg flyttet tilbake til Ålesund for godt i 1979, men fortsatte sine reiser rundt i verden. I siste del av 70-tallet og videre utover på 80-tallet hadde hun noen meget produktive opphold i Mexico, et land hun besøkte første gang i 1939. Hun bodde i byene San Miguel de Allende og Guanajato, sistnevnte kjent som hjembyen til det berømte kunstnerparet Frida Kahlo og Diego Rivera.

Denne internasjonale bakgrunnen finner vi tydelig igjen i Amy Bergs kunst. Stilistisk var hun sterkt påvirket av Paul Cézanne og andre postimpresjonister. En av lærerne som fikk stor innflytelse på hennes kunst var André Lhote, og han var også svært inspirert av Cézanne og dessuten Georges Braque, kubismens stiftere. Lhote utviklet en mer fargerik og figurativ form for kubisme som gjerne kalles fransk kubisme, og som kan sees i hans verker i Musée d’Art i Bordeaux. Amy Bergs verker har en tydelig tilknytning til disse. Hun fant også mye inspirasjon hos Henri Matisse og andre fauvister, og da særlig deres lyse og levende – og noen ganger vilkårlige – bruk av farger. I Amys siste tiår var Sunnmøres stadig skiftende vær og dets påvirkning på naturens lys og farger et gjentagende tema i mange arbeider.

Amy Berg var et viktig og respektert medlem av kunstnermiljøet i Ålesund, og hadde mange separatutstillinger i byen, i tillegg til blant annet Vestlandsutstillinga, Høstutstillingen, Coffman Galleries og Tweed Museum i Minnesota, Grupo di Arte Grafico og San Miguel de Allende i Mexico. Hun ble innkjøpt av Rolf Strangers samling, Oslo, Söderholms Gallerier, Sverige og Norsk kulturråd. Hun mottok flere stipender, og var en av de første som ble tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere.

Amy var aktiv med skapende arbeid og instruksjon av kunstinteresserte venner nesten helt til det siste – en kvinne av det 20. århundrede som ble kunstner for livet og hvis verk fremdeles lyser levende mot oss.

 

 

Våre kilder: